Home Information Mangel på vand

Mangel på vand

Der kan opstå vandkrise i Spanien. Vandreservoirerne er rekordlave.

En af meteorologerne fra det statslige meteorologiske institut AEMET, Ruben del Campo, fortæller, at der skal sættes fokus på vandforbruget, inden det er for sent.
Han mener der forbruges og spildes for meget vand i den nuværende situation, hvor der i den grad mangler vand.
Hvis vi ikke får et vådt efterår, med meget nedbør, kan vi risikere at få en decideret vandkrise i landet.

På nuværende tidspunkt er der kommet 26 procent mindre nedbør end sædvanligt.
Ikke siden 1995 har vandstanden været så lav i vandreservoirerne som den er nu.
Og jo flere dage der går uden nedbør, jo lavere bliver vandstanden.

Der har før været restriktioner i forhold til forbruget af vand. Det kan blive konsekvensen igen.
Det er imidlertid ikke kun manglen på regn der er skyld i den potentielle krise. Vores forbrug af vand spiller også ind.Der er meget få der tænker på vand som en begrænset ressource. Vi forbruger som om det er en uendelig kilde, udtaler en miljøekspert.I faglige kredse snakkes der om, at vandet burde prioriteres til industri, landbrug og husholdning, og ikke til at fylde swimmingpools.Turisterhvervet er selvsagt ikke enige i det synspunkt.Spanien uden vand i pools vil ikke blive et hit blandt turisterne.

Previous articleBilbrand på N-332
Next articleVejret går amok