Torrevieja

Afledning af regnvand, rengøring af kloakker og forbedringer af drikkevandet i Torrevieja

Bestyrelsen for Agam, et selskab, der ejes i fællesskab af byen Torrevieja og Hidraqua (vandforsyningsselskab), ledet af borgmesteren i Torrevieja, José Manuel Dolón, afholdt torsdag en bestyrelsesmøde, hvor byens problemer med regnvand, lugtende kloakker med mere var på dagsordenen.

Man har i det forløbne år brugt godt 125.000 euro på at forbedre kvaliteten af drikkevand. Knap 72.000 euro er blevet brugt på udbedring og reparation af de sanitære installationer. Omkring 187.000 euro er der brugt på udskiftning af kloakker og arbejder der skal sikre regnvandet kan komme væk, blandt andet i urbanisationen Rocio del Mar.
Man har endvidere inspiceret 7300 meter kloakker med kamera. 45 procent af byens kloakker er blevet rengjorte, hvilket svarer til 133 kilometer.
Med hensyn til problemerne med afledning af regnvand ved de nogle gange heftige regnskyl, har man renset de mest centrale afløb, især i centrum og ved strandene. Fra januar til maj 2017 er der ialt blevet renset 685 afløbsåbninger.
Nogle regnvandskanaler og regnvandsreservoirer har været i for ringe stand, tilgroet med ukrudt og skidt, hvilket umuliggjorde vandet kunne løbe. Dette har flere gange afstedkommet oversvømmelser i mange områder. Disse er nu også blevet renset, så vandet kan passere frit.
 

Kommentarer