Alicante

Elpriserne i Spanien slår alle rekorder.

Elpriserne bare stiger og stiger

Men hvorfor, og hvad kan vi gøre ved det?

Af : Gert J. Uth, Vencosan

Siden juni 2021 har Spanien (og resten af verden) oplevet elpriser, der stiger med raketfart og som i dag er de højeste priser nogensinde – og med afstand til tidligere rekorder. Og det ser ikke ud til at stoppe.

Hvorfor stiger priserne?
Stigningen i energipriserne skyldes en række faktorer såsom stigende gaspriser og stigende CO2-priser forårsaget af drastiske(men nødvendige) internationale politiske mål om at begrænse udledningen af CO2 og så naturligvis det sædvanlige pres på udbuddet forårsaget af stigende efterspørgsel over hele kloden og internationale politiske slagsmål..

Men den mest afgørende faktor, især i Spanien, er den måde, hvorpå de forskellige elbørser beregner den spotpris, somelselskaberne skal betale for elektriciteten.

Hvordan beregnes dagsprisen på el?Meget kort forklaret beregnes spotprisen, som elselskaberne betaler, ud fra den sidste energitype der tilføjes for at producenterne kan levere 100 procent af den efterspørgsel der er på markedet.

Det vil sige at man ”fylder” først op med energityper man ikke sådan lige kan tænde og slukke for efter behov, som f.eks sol, vind, atomkraft og bioenergi. Under normale forhold kan man så regulere med Hydro energi (vandkraft) og som de sidste muligheder køber man fossile energityper som gas, olie eller kulproduceret energi. Energityper, som er de suverænt dyreste på markedet, fordi de udleder rigtig meget CO2, mens deproduceres.

Der betales altså ikke en gennemsnitspris for den samlede energi, der produceres. Det er prisen på den sidst tilføjede energitype der afgør dagsprisen. Også selv om den reelle gennemsnitlige pris på alle energiformerne er meget lavere.

Alle producenter får den samme pris, uanset deres produktionspris. Altså prisen på den sidst tilføjede energitype den dag.

Hvem tjener pengene?

For at sætte det hele lidt i perspektiv, vil for eksempel et atomkraftværk eller en nyere solpark, der genererer elektricitet for en kostpris på, cirka 30 per MWh altså blive afregnet mellem 3400 € per MWh i disse dage.

Det er lavt sat, en gevinst på cirka 1000 procentJa, du læste rigtigt: et tusind procent!!!

Alle energiproducenter, der ikke udleder CO2 fra deres produktion, har i disse måneder den største Fiesta” i deres liv. Og det er slutbrugeren der betaler, fordi der ikke er nogen reel politisk vilje til at ændre den måde, elmarkedet fungerer på.

Vi skal huske på, at regeringerne også tjener store penge på de høje elpriser, da afgifterne beregnes på de beløb forbrugeren betaler, ikke forbrug af MWh.

Selvom det lyder utroligt, så lider dit elselskab lige så meget under de høje priser som du gør, for de skal pludselig til at stille meget højere garantier, ligesom de har brug for meget mere likviditet for at forudbetale den elektricitet du forbruger. Det er ikke usædvanligt, at et elselskab betaler 5-7 ugers forsyning forud inden forbrugeren betaler.

Det er altså producenternes og statens fest du betaler for!

Der synes tilsyneladende ikke at være nogen ende på stigningen i elpriser og priserne på futuremarkedet giver samme indikation, imarts 2022 vil priserne været steget yderligere, hvis børsspekulanterne får ret.

Men… hvad kan du gøre for at slippe for de dyre elregninger?

Det enkle svar er at blive mindre afhængig af det officielle spotmarked, mindre afhængig af fossile brændstoffer og i stedet blive næsten selvforsynende og dermed mere uafhængig af dit elselskab.

Hvis du installerer solpaneler, kan du generere din egen CO2-fri, grønne energi, og lige nu er dette nok en af de bedste investeringer, du kan gøre, og samtidig er det den eneste mulighed du har for at forhindre tårnhøje elregninger i fremtiden.

Hvor hurtigt forrenter solpaneler sig?For nogle år siden ville en investering i solpaneler (dem, der producerer elektricitet) være betalt tilbage 6-8 år. Med de nuværende elpriser, og solpanelernes bedre kvalitet og effektivitet, vil en investering i solpaneler være betalt tilbage på 2-3 år, i nogle tilfælde helt ned til 18 måneder, hvis du medregner de eventuelle tilskud, der ofte bliver tildelt af de forskellige spanske regioner

Med det rigtige valg af solpaneler og installation, kan du kan spare op til 80 procent af din energiregning i de næste 25-30 år.

Ingen andre risikofri investeringer giver dig så meget gevinst.

Skal man tale investering i besparelser, er det altså svært at komme uden om solpaneler.

Du sparer gode penge, deltager i at reducere CO2 udledningen, og er med til at give håb for de kommende generationer. Og så slipper du altså også for de irriterende uventede høje elregninger. En investering i solpaneler er en gevinst i alle henseender, så der er vel egentlig ikke noget at betænke sig på!

Ønsker du at vide mere om solpaneler eller andre energibesparende tiltag, så er du velkommen til at kontakte Vencosan til en snak om, hvad der vil være bedst for dig og din bolig.

Kommentarer