Information

Ingen forurenede æg i Spanien

Spanske æg ikke forgiftede.

De spanske sundhedsmyndigheder har forsikret, at ingen af ​​de forurenede æg, der er opdaget i Europa, er kommet ind i landet, selv om de vides at have været i omløb i Frankrig og Storbritannien.
Der blev for nylig oplyst om forsendelser af æg fra Belgien med spor af et insektgift, der ikke er egnet til konsum. Giften, der er forbudt i EU, kaldet fipronil, bruges til at behandle en parasit i æglæggende høner, kendt som dermanyssuss gallinae .
Ægene er blevet distribueret til Storbritannien, Frankrig, Østrig, Danmark, Italien, Holland, Irland, Sverige, Tyskland, Polen og Rumænien samt i Belgien selv og til Schweiz, en EØS-nation.
Men inden for få timer efter pesticiden blev påvist, fungerede det europæiske hurtige alarmeringssystem for fødevarer og foder (RASFF), og alle medlemsstater i EU samt EØS-lande blev underrettet.
Spanien anses for at være sikret mod forureningen i øjeblikket, men det spanske agentur for forbrugere, fødevaresikkerhed og ernæring (AECOSAN), en del af sundhedsministeriet, overvåger udviklingen.
Heldigvis betyder Spaniens betydelige landbrugsindustri, at en meget høj andel af landets fødevarer produceres nationalt, og kun visse frugter og grøntsager, der ikke vokser regelmæssigt i landet, importeres.

Kommentarer