Orihuela Costa

Orihuela og Redovan etablerer samarbejde om civile beredskab og nødhjælpstjeneste

Beredskabet styrket. Arkivfoto.

Partnerskabsaftalen mellem de to byer gælder i tilfælde af alvorlig risiko for ulykker eller katastrofer.
Borgmester Emilio Bascuñana fra Orihuela og borgmester Emilio M. Fernández fra Redovan underskrev fredag den 28. juli en samarbejdsaftale indenfor Beredskabet, der skal sikre optimal sikkerhed for borgerne.
De to byråd er enige om, at synergieffekten ved samarbejdet vil højne beredskabets effektivitet. Begge vil byde ind med både materiel og arbejdskraft, ligesom det frivillige beredskab vægtes højt, så servicen og sikkerheden for borgerne forbedres.
Fernández anførte, “at Redovan er en lille men aktiv by, der har brug for disse partnerskaber for at sikre befolkningen i tilfælde af en nødsituation.”
Orihuelas borgmester udtrykte ønske om offentlig anerkendelse af det store arbejde de 25 frivillige på alle tider af døgnet udfører, og opfordrede samtidig folk til at melde sig til den frivillige beredskabsstyrke.
 

Kommentarer