Orihuela Costa

Penge til sterilisering af vildtlevende katte

Vildtlevende katte steriliseres.

Provinsrådet i Alicante giver for andet år i træk penge til kommunerne, så de kan få steriliseret de mange vildtlevende katte.
Mange oplever katte i gadebilledet, katte der ikke har nogen ejermand/kvinde. De formerer sig, og det er ved at blive et problem i mange kvarterer, med de mange vilde katte.
Katte i hele Orihuela kommune, der falder ind under dyrebeskyttelsesloven, det vil sige vildtlevende katte, vil blive indfanget og steriliseret.
Der er bevilliget 6019,49 euro til programmet.
For at sikre en ordentlig og god kampagne, har byrådet godkendt en række dyrlægeklinikker i kommunen, som skal udføre arbejdet.

Kommentarer