Orihuela Costa

Politisk flertal for at få udarbejdet en ny miljørapport vedrørende Cala Mosca

Det sidste ubebyggede strandområde på Orihuela Costa, Cala Mosca, er genstand for forskelligrettede interesser.
Regionsregeringen vil have lavet en ny miljørapport i et forsøg på at redde og beskytte Cala Mosca som naturområde. Der var politisk flertal for dette tiltag, hvor initiativtagerne håber at kunne bruge en fremtidig rapports konklusioner til at beskytte Cala Mosca-området mod byggeri.
Der har tidligere været forlydender om, at der skulle være ansøgning inde fra bygherren, der ejer området, om at måtte bygge 1500 nye boliger.
Miljøorganisationer har tidligere påvist, at der netop i dette område findes unikke arter af både flora og fauna. Dette skal nu undersøges.
Den politiske gruppe Podemos, har i samarbejde med Cambiamos Orihuela, udarbejdet forslagene. Antonio Estañ, fra Podemos, mener, at en udbygning på området tæt på havet, vil medføre uoprettelige åbenbare store skader på miljøet.

Tidligere er det blevet meddelt, at kommunen ikke havde flere muligheder for at stoppe et eventuelt byggeri. Et byggeri, der tidligere er blevet givet tilladelse til. Der er ikke penge til at betale en eventuel erstatning til ejeren af grunden, der ville kunne stoppe udbygningen. Hvis udbygningen derimod ikke startes inden for fem år, fra hvor den endelige tilladelse foreligger, vil områdets status blive ændret og derefter forblive “grønt område” uden mulighed for senere byggetilladelser.
Foreløbig afventer man dog en ny miljøredegørelses konklusioner.

Kommentarer