Orihuela Costa

Reparation af gangbro på La Glea-stranden begyndt i dag

Gangbroen ved La Glea

Gangbroen på La Glea-stranden i Campoamor, skal nu sættes i forsvarlig stand.
Louisa Boné, byrådets ansvarlige for strandene i Orihuela. fortæller, man i dag har påbegyndt arbejdet med reparation af gangbroen.
Det er de kraftige storme i december 2016 og januar 2017 på Costa Blanca-kysten, samt de voldsomme regnskyl og stærke bølger der fulgte, der har ødelagt broen.
Ingeniører har tilset skaderne og vurderet, en reparation var nødvendig. Blandt andet af sikkerhedsmæssige årsager. Der er sket en delvis underminering af konstruktionen, så dele var og er i fare for at styrte sammen.
Politisk ønsker man at foretage udbedringerne inden højsæsonen for alvor sætter ind.
Der budgetteres med en udgift på knap 36.000 euros.
Arbejdet forventes afsluttet i løbet af et par uger.

Kommentarer