Torrevieja

Stort solcelleanlæg planlagt i Muta

Se billedserie

Et planlagt solcelleanlæg i Muta, vil blive det største i Europa.
I den nordvestlige del af Murcia-regionen, er der planlagt opførelse af et stort solcelleanlæg. Anlægget bliver et af de største i verden. Endnu nogle skridt på vej mod at få anlægget bygget er taget.
Økonomien ser ud til at være på plads. Det er et tysk selskab, Juwi Group, der står bag. De har allerede sat 7000 millioner euros til side til projektet.
Man mangler stadig at få underskrevet den endelige aftale omkring det stykke jord anlægget skal ligge på. En lejeaftale med ejeren af jorden, skal forhandles færdig og underskrives.
Arbejdet med anlægget startede i 2012. Man regner med, at det vil give arbejde til mindst 200 personer i området.
Når anlægget engang er færdigt og i drift, vil det kunne forsyne en by på Murcias størrelse (over 400.000 indbyggere) med ren energi. Desuden forventer man en årlig reduktion i udledning af CO2 på knap 140.000 tons. Samtidig ser man kun minimale negative påvirkninger af den omkringliggende natur og dyrelivet i området.

Kommentarer