Erhverv

Det spanske kabinet godkender tilskud på 30 millioner euros til integration af indvandrere

30 millioner euro.

Formålet med tilskuddene er, at fremme den fulde integration af indvandrere i det spanske samfund.

Projekterne er finansieret af PGE og medfinansieres af Den Europæiske Socialfond for asyl, indvandring og integration

Ministerråddet godkendte fredag et forslag fra ministeren for beskæftigelse og social sikring, Fatima Banez, et tilskud på 30.000.000 euro til udvikling af non-profit nationale programmer for indvandrere fra tredjelande.
For at fremme den fulde integration af udlændinge i det spanske samfund og sikre deres økonomiske, sociale og kulturelle deltagelse i samfundet, giver man den økonomiske indsprøjtning. Der tages hensyn til de særlige karakteristika og behov hos kvinder, unge, børn, ældre og analfabeter eller personer med handicap, torturofre, ofre for menneskehandel og personer med særlige vanskeligheder for at blive tilpasset.
Den Europæiske Socialfond (ESF) co-finansierer projekter vedrørende beskæftigelse og har øget opmærksomhed på at fremme ligebehandling og undgå diskrimination på arbejdspladsen.
Det vil ganske givet udløse både penge og jobs til nogle af de mange indvandrere der er på Costa Blanca-kysten, der vil kunne betyde, at de kan blive en ligeværdig og ydende del af det spanske samfund, og komme ud af deres mere eller mindre illegale ophold i landet.

Kommentarer