Orihuela Costa

Strandene i Orihuela Costa er af høj kvalitet

Strand ved Orihuela Costa.

Som solhungrende og lystigt badende skandinav, er det godt at vide strandene i vores område på Costa Blanca, er af fantastisk kvalitet.
Vi læser af og til om, at der sker drukneulykker på strandene på Costa Blanca. Men set i forhold til antallet af personer på strandene er det ikke alarmerende. Dog er hver eneste drukneulykke én for meget.
Det er vigtig altid at rette sig efter de anvisninger man får på stranden, respektere de afspærringer der er og følge livredderenes tilrettevisninger. Det er desværre ikke altid tilfældet. Derfor sker der af og til drukneulykker.
Læg mærke til havets udseende. Er det roligt, er der store bølger eller er der meget strøm. Tag dine forholdsregler, og du vil kunne få en fantastisk dag på stranden og i vandet.
Orihuela Kommunes afdeling for strande “Concejalía de Playas-Orihuela” viser i dag, at der er grønt flag, at det er et stort hav (Middelhavet) og man skal være opmærksom på meget høje lufttemperaturer.
Forleden dag fik strandudvalget overrakt ikke mindre end 11 udmærkelser vedrørende deres strande.
Faktaboks:

Rødgul, gul, rød, blå, grøn.

Der er mange forskellige farver på flagene ved stranden – se her, hvad de betyder
Nedenunder har vi samlet en oversigt over, hvad de forskellige flag ved stranden betyder, så du kan vide, om det er en god ide at dyppe fødderne i vandet.
Det rødgule flag
Hvis det rødgule flag er hejst i livreddertårnet, betyder det, at livredderposten er åben, og at du skal udvise almindelig opmærksomhed, når du bader. To rødgule flag i vandkanten markerer også det område, som livredderne anbefaler til badning. Det er her, livredderne undersøger vandforholdene, og her du skal svømme, hvis du ønsker at være under deres opsyn skriver Tryg Fonden på vandsitet respektforvand.dk. Det rødgule flag kaldes også Patrol Flag og stammer fra den australske kystlivredning.
Det gule flag
Hvis det gule flag er hejst, betyder det, at du skal udvise særlig opmærksomhed ved badning. Livredderne kontrollerer jævnligt vandforholdene og bruger det gule flag til at advare om farer i vandet. Det kan være bølger, strøm, fralandsvind, brandmænd eller andre lokale forhold, som kræver særlig opmærksomhed.
Det røde flag
Når det røde flag er hejst, fraråder livredderne badning, fordi vandforholdene er livsfarlige. Det sker for eksempel, hvis bølgerne er meget store, strømmen meget kraftig, eller vandet er forurenet.
Det grønne flag
Ifølge vandsitet kan man også på nogle strande stadig se et grønt flag. Det signalerede tidligere, hvad det rødgule i dag signalerer.
Det blå flag
Et blåt flag signalerer, at der er rent badevand, god sikkerhed og gode oplevelser der, hvor du bader. Det bliver uddelt til de strande og havne, der gør en ekstra indsats for miljøet eller for at højne strandens eller havnens standard.
Kilde: respektforvand.dk / blaaflag.dk

 

Kommentarer