Information

Skærpede færdselsregler

Ingen mobilsnak i bilen.

Den 21. marts træder de skærpede færdselsregler i kraft i Spanien.

 

Det betyder blandt andet, at bøderne bliver højere.
De nye regler blev bekendtgjort i BOE (spanske Statstidende) 21. december 2021, og må tidligst træde i kraft 3 måneder senere, d.v.s. den 21. marts.

Herunder et lille udvalg af de nye eller skærpede regler:
– trafikalarmer i bilen er forbudt – bøde op til 500 euro.
– benzin- og diselbiler må ikke køre i de nye nul-forurenings-områder (områder flere større byer har indført).
Områderne er skiltet. Bøde op til 200 euro.
– større bøder og sanktioner ved kørsel med sprit eller stoffer i blodet. Bøder op til 1000 euro.
– flere trafikkontroller i løbet af 2022.
– større bøder og sanktioner ved brug af mobiltelefon under kørsel. Bøder op til 200 euro.
– manglende brug af sikkerhedssele giver bøde på 200 euro.

Lav-emissionszoner (forureningsfri) defineres som områder, hvor adgang med de forurenende køretøjer ikke er tilladt.
Det er i gang med at blive implementeret i Spanien, og inden udgangen af 2023 vil alle byer med over 50.000 indbyggere have sådanne områder.

Der vil være vejskilte der viser områderne, samt hvilke køretøjer der er undtaget.

Foto: DGT.
Du kan se mere HER

 

Kommentarer